ارسال نماینده به نمایشگاه‌های روسیه

یکی از خدمات منحصر به فرد اکسپوگراد به شرکت‌های ایرانی، ارسال نماینده به نمایشگاه های روسیه است.
اگر امکان حضور در نمایشگاه هایی که در شهرهای مختلف روسیه مانند مسکو، سنت پترزبورگ، کازان و… برگزار می‌شود را ندارید، اکسپوگراد به نمایندگی از طرف شما، شخصی را که ساکن همان شهر است و فارسی و روسی می‌داند، به نمایشگاه می‌فرستد تا از طرف شما از نمایشگاه بازدید کند، کارت و بروشور و کاتالوگ شما را پخش کند، با شرکت‌کنندگان صحبت کند، عکس و فیلم و گزارش تهیه کند، لیست شرکت‌کنندگان در نمایشگاه و اطلاعات تماس آن‌ها را جمع‌آوری کند و برای شما بفرستد.
هم در نمایشگاه حضور داشته اید، هم هزینه ویزا و بلیت و اقامت و رفت و آمد پرداخت نکرده‌اید.
ارسال نماینده به نمایشگاه‌های روسیه

ارسال نماینده به نمایشگاه‌های روسیه